Pensjonsordning
Vi skreddersyr pensjonsløsninger til deg og din bedrift!

Lurer du på hva du får å leve av når du slutter å jobbe, eller hvor mye penger du egentlig trenger som pensjonist?

For de aller fleste er pensjonen bygget opp av tre ulike deler:

  • Folketrygden: I bunnen har du pengene du har krav på gjennom folketrygden. Folketrygden er selve grunnmuren i pensjonen. Alle som bor eller jobber i Norge har som hovedregel rett til en offentlig pensjon fra de fyller 67 år. Alderspensjonen i folketrygden beregnes ut i fra hvor lenge du har jobbet og hvor mye du har tjent.
  • Tjenestepensjon: Oppå dette kommer et lag med tjenestepensjon. Dette er penger som alle arbeidsgiverne dine har spart opp for deg i løpet av hele yrkeslivet ditt. Dette er lovpålagt. Tjenestepensjonen kan enten være privat eller offentlig, avhengig av hvilken sektor du jobber i.
  • Egen sparing: På toppen av kaka kommer det du har klart å spare selv – altså din personlige pensjonssparing. Dette kan for eksempel være sparing i pensjonsfond, IPS eller vanlige fond og aksjer. Noen sparer også på sparekonto eller ved å nedbetale boliggjeld.

I samarbeid med Danica Pensjon og Duvi Pensjon tilbyr vi ulike typer pensjonsordninger til deg som privatperson.

Til bedrifter tilbyr vi også obligatorisk tjenestepensjon. Her får du en enkel, oversiktlig og kostnadsbesparende tjenestepensjonsavtale tilpasset bedriftens økonomi og behov. En god tjenestepensjonsordning er et viktig gode å tilby sine ansatte og vil hjelpe din bedrift med å tiltrekke seg og holde på de beste folkene.

Forsikring
Vi gjør pensjon enkelt og oversiktlig.

Hos oss møter du erfarne rådgivere med flere års erfaring fra pensjonsbransjen som genuint er opptatt av å bli kjent med deg og din bedrift. Dette slik at vi kan være sikre på at du har best mulig pensjonsordning med de beste mulige betingelsene.

  • Fast rådgiver
  • Profesjonell rådgivning
  • Høy besparelse med riktig pensjonsordning
Gjennomgang
Mye enklere enn du tror!

Kontakt oss i dag for en kostnadsfri gjennomgang av dine behov og våre pensjonsordninger.